Jednym z nieoczywistych nurtów intelektualno-duchowych, lokujących się pomiędzy racjonalnym a irracjonalnym, jest nowożytna gnoza, czerpiąca z antycznego gnostycyzmu oraz specyficznego, trans-racjonalnego światoodczucia.

Zapraszam na semestralny kurs o charakterze seminaryjnym, w trakcie którego przyjrzymy się tekstom antycznym, nowożytnym oraz najnowszym - od Hymnu o perle, aż do współczesnych powieści w konwencji science fiction. Będziemy śledzić w nich wspólne pierwiastki, które zaowocowały swoistą antropologią, progresywizmem oraz konceptami budowy nowego ładu - od historiozofii Joachima z Fiore, przez wielkie idee XIX i XX wieku (takie jak komunizm, psychoanaliza czy egzystencjalizm), aż do transhumanizmu. Przyjrzymy się także specyficznej, gnostycznej koncepcji zbawienia, i poznamy argumenty przeciwników tej postawy.

Oprócz literaturoznawstwa, historii idei i badań kulturowych ważny będzie dla nas także namysł postsekularny, bowiem w zsekularyzowanej gnozie tlą się pierwiastki duchowości wpierw wypartej, a teraz powracającej w “monstrualnej glorii”.