Kurs wspomagający zajęcia z konwersacji (II semestr) w ramach modułu Praktyczna Nauka Języka Francuskiego, przeznaczonego dla studentów I roku studiów stacjonarnych, specjalność: język francuski i język angielski (FA).

Kod przedmiotu w systemie USOS: Praktyczna nauka języka francuskiego II 02-FL-FAT-S1-PNJF-2 (Ćwiczenia 1)

Prowadzący: dr Ewa Półtorak