Głównym celem zajęć jest zaznajomienie studentów z zasadniczymi zagadnieniami teoretycznymi współczesnej lingwistyki tekstu (też, choć w mniejszym zakresie, dyskursu) oraz kształcenie i rozwijanie w toku konkretnych ćwiczeń umiejętności analizy i interpretacji tekstu z wykorzystaniem instrumentarium metodologicznego współczesnego językoznawstwa.