Wykład omawia zagadnienia anatomii i fizjologii słyszenia, rodzajów zaburzeń słuchu, diagnostyki  oraz terapii dziecka z zaburzeniem słuchu.