Celem kursu jest celu zaznajomienie studentów z elementami wchodzących w skład procesu projektowania poziomów gry (level design), ich technicznej poprawności i twórczej konsolidacji oraz kształceniem umiejętności i kompetencji technicznych z zakresu projektowania poziomów, niezbędnych w pracy projektanta gry. Wiedza i umiejętności z zakresu projektowania poziomów są przekazywane studentom w formie ćwiczeń warsztatowych: zajęcia kładą duży nacisk na aspekt praktyczny tworzenia gier komputerowych, wymianę doświadczeń, pracę zespołową oraz indywidualne i grupowe konstruowanie konkretnych elementów gier.