Moduł ma na celu dogłębne zaznajomienie studentów z narzędziami deweloperskimi rynku GD oraz technikami ich wykorzystania. Zajęcia laboratoryjne prowadzone są w ramach czterech modułów, trwających łącznie cztery semestry, z których każdy koncentruje się na kolejnych zagadnieniach praktycznych związanych z projektowaniem rozgrywki i poziomów gry, prowadząc do przygotowania kompletnej i spójnej gry. Podczas zajęć studenci pracują w konkretnych środowiskach graficznych, wykonując praktyczne ćwiczenia łączące kompetencje kreatywne z umiejętnościami praktycznymi, niezbędnymi do pracy na rynku GD (projektowanie konceptu gry wraz z jej dokumentacją, projektowanie rozgrywki, projektowanie i wykonanie poziomów gry, obsługa gotowych modeli graficznych, wprowadzenie zmian wynikających ze scenariusza gry do środowiska gry, skryptowanie rozgrywki, rozwiązywanie problemów technicznych wynikających z ograniczeń technicznych świata gry, etc.). Moduł kładzie duży nacisk na rozwój umiejętności pracy w zespole.