Kurs przeznaczony jest dla studentów IV roku WA studiów stacjonarnych drugiego stopnia