Wykłady i ćwiczenia dotyczące kategorii gramatycznych poszczególnych części mowy, zwłaszcza czasownika. Częściowo poświęcone również problematyce fonetyki/ fonologii oraz leksykologii języka rosyjskiego. Obejmuje studentów I i II roku studiów stacjonarnych oraz studiów niestacjonarnych.