Kurz k předmětu:

Praktyczna nauka języka czeskiego II

pro 4. ročník (rusistika).