Praktyczne opanowanie systemu graficznego i ortografii języka rosyjskiego w obrębie wybranych bloków tematycznych. Kształtowanie kompetencji językowych w zakresie reprodukcji i produkcji wypowiedzi pisemnych w języku rosyjskim.