Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawami kultury logicznej, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z pragmatyką logiczną. Słuchacze tego kursu poznają takie zagadnienia jak wieloznaczność nazw, rodzaje definicji, akty mowy, teorię implikatur oraz podstawy analizy wypowiedzi.