Leksyka: słownictwo techniczne związane z obsługa komputera i korzystaniem z internetu, relacje, poznawanie się, życie na wsi, wyrażanie próśb, zapraszanie, klimat w Szwecji, stereotyp Szweda, słownictwo związane z mieszkaniem, meble, wyposażenie domu/mieszkania, opis domu/mieszkania, części ciała, choroby, u lekarza, udzielanie rad, massmedia, wiadomości, relacjonowanie wydarzeń Gramatyka: zaimki osobowe, zaimek zwrotny, zaimek dzierżawczy, zastosowanie określonej i nieokreślonej formy rzeczownika, liczba pojedyncza i mnoga rzeczownika, odmiana przymiotnika, przysłówek, stopniowanie przymiotnika i przysłówków, czasy przeszłe preteritum i presens perfekt, tryb rozkazujący, bezokolicznik z „att” i bez „att”, szyk zdania, zdania podrzędnie i współrzędnie złożone, mowa zależna, kortsvar, różnica „också” i „inte heller