Kurs stanowi uzupełnienie treści wykładu Recepcja treści cyfrowych.

Studenci w ramach zajęć poznają koncepcje dotyczące funkcjonowania człowieka jako odbiorcy treści kultury obecnych w przestrzeni cyfrowej.