Zapoznanie z podstawowymi założeniami  i pojęciami analizy transakcyjnej. Kształtowanie umiejętności diagnozowania, opisywania i wyjaśniania zachowań jednostki w oparciu o kategorie analizy transakcyjnej w rozmaitych sytuacjach życiowych.  Nabywanie umiejętności radzenia sobie z grami interpersonalnymi. Rozwijanie autorefleksji z wykorzystaniem pojęć analizy transakcyjnej, pozwalających na lepszą komunikację interpersonalną.