Laboratorium z metodyki doradztwa filozoficznego poświęcone jest ćwiczeniu się w praktycznym stosowaniu metod filozoficznych w celach rozwojowych i pomocowych.