Tematy zostały opracowane przez pracowników Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ