Konwersacje i praca z tekstem.

II rok, Filologia rosyjska - Rosyjski w turystyce.