Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z następującą tematyką w odniesieniu do Austrii i Szwajcarii:

  • środowisko geograficzne, społeczno-polityczne i kulturowe,
  • historia, różnice kulturowe, stereotypy,
  • specyfika poszczególnych regionów, zabytki, ciekawostki,
  • aktualne wiadomości z krajów D-A-CH,
  • życie codzienne.