Celem kursu jest zaznajomienie studentów ze specyfiką niemieckiego języka medycznego.