W ramach modułu studenci zdobędą wiedzę z zakresu kształtowania się form książki drukowanej w XIX i XXI wieku. Poznają zagadnienia obiegu książki drukowanej: autorzy, nakładcy, drukarze, cenzura, bibliofile, introligatorzy. W wyniku realizacji modułu student będzie potrafił także posłużyć się terminologią, związaną z ewolucją książki i zastosować ją do opisu procesów bibliologicznych, pojmowanych w aspekcie kierunków rozwoju nauki o książce oraz wiedzy z nauk humanistycznych i społecznych.