Opracowuję pytania egzaminacyjne dla Studentów II r. SS kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, którzy nie uzyskali zaliczenia lub nie podeszli do 1 terminu w czerwcu.

Planuję termin 22 września 2020 r. godz. 13.00 - 13.50 (45 min.)