W ramach modułu studenci pozyskują wiedzę w zakresie podstaw zarządzania i prawidłowości funkcjonowania organizacji.