Studenci przez pracę z tekstem zmierzają do odtworzenia metody fenomenologicznej z opracowań biorących metodę za temat rozważań (z uwzględnieniem podnoszonych przez autorów argumentów krytycznych) oraz pracując z tekstami fenomenologów rozpoznają metodę w jej zastosowaniu. Celem zajęć jest odtworzenie metody fenomenologicznej, rozpoznanie jej elementów i refleksja nad możliwościami zastosowania jej w doradztwie filozoficznym i coachingu.