Kurs jest poświęcony studiom nad kulturową semiotyką miłości.