Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego, a także doskonalenie warsztatu tłumacza ustnego.

Zajęcia obejmują m.in.:

- zapoznanie z uwarunkowaniami pracy tłumacza, 

- doskonalenie kompetencji językowej,

- ćwiczenia przygotowujące do tłumaczenia ustnego (ćwiczenia na podzielność uwagi oraz koncentrację),

tłumaczenie różnych rodzajów tekstów/wypowiedzi (formuły powitalne, nazwy własne, krótkie i dłuższe wypowiedzi, etc.)