Moduł Technologia informacyjna umożliwia Studentowi nabycie umiejętności sprawnej obsługi podstawowych aplikacji biurowych: edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, programu do tworzenia prezentacji, programu do tworzenia i zarządzania bazą danych, przeglądarek internetowych, aplikacji pocztowych, internetowych kanałów komunikacyjnych oraz uzyskanie: wiedzy z zakresu podstaw technik informatycznych (podstawowe zasady dotyczące systemu komputerowego i innych urządzeń mobilnymi i peryferyjnych), znajomości zagadnień bezpieczeństwa i ochrony danych, współpracy online, rozwiązywania podstawowych problemów. W efekcie student uzyskuje wiedzę i umiejętności swobodnego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w swoim obecnym i przyszłym środowisku pracy.