Podstawowe informacje związane z zagadnieniami kultury języka: poprawność językowa, kodyfikacja normy językowej, polityka poprawnościowa, rodzaje błędów językowych, relacje między otoczeniem językowym a językiem.