1.      Język specjalistyczny – definiowanie pojęcia

2.      Terminologia specjalistyczna – cechy charakterystyczne języka specjalistycznego, porównanie z językiem ogólnym

3.      „Fałszywi przyjaciele tłumacza” („faux amis du traducteur”)

4.      Pojęcie tekstu specjalistycznego

5.      Pojęcie ekwiwalencji i jej rodzaje

Zapoznanie z płaszczyzną formalną i merytoryczną dokumentów USC (w tym m.in. akt urodzenia, świadectwo chrztu, akt małżeństwa, akt zgonu, karta meldunkowa, poświadczenie obywatelstwa)