LEKSYKA:

  • språk
  • döda böjningsformer i levande uttryck
  • kropp och själ
  • idiomatiska uttryck, slang


GRAMATYKA:

  • partikelverb
  • konjunktioner och subjunktioner
  • ordföljd: avvikelser från positionsschemat
  • indirekta satser
  • perfekt particip