Celem kursu jest zaznajomienie studentów z obowiązującymi przepisami katalogowania zbiorów bibliotecznych. Omówiono katalogowanie wydawnictw zwartych (jedno- i wielotomowych) i ciągłych, rodzaje i funkcje hasła opisu bibliograficznego (głównych punktów dostępu), formaty i standardy danych (USMARC, MARC21, RDA, FRBR, FRAD, model zwiąków-encji (ER)) oraz kartotekę haseł wzorcowych.