Systemy informacyjne - przedmiot obowiązkowy dla studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. 

Wykłady i trzy grupy ćwiczeniowe