Moduł Mikroskopia optyczna i stereologia ilościowa ma umożliwić studentowi/studentce poznanie zjawisk, zasad działania i budowy aparatury badawczej oraz nowoczesnych technik, które stosowane są w metalografii ilościowej. Dzięki temu student/studentka powinni opanować umiejętność przeprowadzania kompleksowych badań mikrostruktury materiału, obejmujący cały proces pomiarowy od momentu pobrania próbki do wyprowadzania i interpretacji  wyników pomiarowych.

2 rok kierunki Inżynieria materiałowa (1 stopnia)