Moduł IM2A pt. "Sieci komputerowe w nauce o materiałach" prowadzony na II drugim

stopniu kierunku Inżynieria materiałowa na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach.

Obejmuje zagadnienia z zakresu podstaw zarządzania w serwerowych systemach:

Windows Serwer 2003 i Linux. W zakres modułu wchodzą: zarządzenie kontami

użytkowników, udostępnianiem i ochroną danych w systemie Windows Serwer 2003

oraz automatyzacja zadań za pomocą skryptów powłoki użykownika w systemie Linux