Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Instytut Informatyki

 

Koordynator projektu: mgr Aleksandra Potyka
Koordynator zadania: prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
Nadzór metodyczny: dr Sebastian Stach
Wdrożenie materiałów: inż. Wiktoria Sapota
Oprawa graficzna: mgr Agnieszka Krzywoń
Administrator platformy: mgr Paweł Pawełczyk

Ekspert ewaluacji treści i metod: dr inż. Kajetan Wojsyk

Informacja o prawach autorskich: Wszystkie wykorzystane w kursach treści i rysunki pochodzą z materiałów własnych autorów, co wyraźnie zaznaczono opatrując je znakami projektu lub pochodzą z ogólnie dostępnych materiałów. Jeśli tego wymagały - opisano je w zakładce bibliografia i stanowią wyłączną własność ich autorów. Autorzy niniejszego opracowania zebrali te materiały, by stanowiły treść poniższych opracowań. Informacja o dozwolonym użytku w edukacji: Link 1Link 2.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego