Moduł Chemia ma umożliwić Studentowi uporządkowanie i ugruntowanie, podbudowanej teoretycznie i praktycznie wiedzy, obejmującej kluczowe zagadnienia z Chemii Ogólnej i Nieorganicznej.


Kurs dla studentów II roku kierunku Mechatronika. Tutaj znajdziecie Państwo instrukcje i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z Nauki o Materiałach.

Kurs dotyczy części laboratoryjnej modułu A9 Materiały i technologie materiałowe, studia II stopnia na kierunku Mechatronika

Kurs dotyczy modułu MD_2_1 Nowoczesne technologie w mikromechatronice, dla studentów kierunku Mechatronika II-stopnia

Kurs dotyczy części laboratoryjnej modułu A05_1 Nauka o Materiałach 1.