W ramach niniejszego kursu realizowany jest projekt mający na celu bliższe zapoznanie konkretnego programu użytkowego oraz platformy e-learningowej jako medium służącego wspomaganie procesu nauki. 

Celem zajęć jest bliższa zapoznanie z tajnikami pracy w systemach operacyjnych Windows 10 oraz Linux. Tematyka obejmuje kwestie bezpieczeństwa, obsługę plików i danych, pracę w konsoli tekstowej. W ramach kursu realizowany jest również własny projekt na wybrany temat, związany z ściśle określonym zagadnieniem w zakresie systemów operacyjnych.