Kurs zawiera materiały dydaktyczne.

Kurs dotyczy wykładu z przedmiotu Programowanie baz danych - kierunek informatyka - MU.

Kurs dotyczy przedmiotu Zarządzanie informacją i bazami danych - III informatyki inż. - stacjonarne

Kurs dotyczy wykładu przedmioty Programowanie baz danych - kierunek informatyka - I MU niestacjonarne

 

Kurs zawiera materiały dydaktyczne.

Kurs obejmuje treści realizowane w ramach modułu o tej samej nazwie w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 w ramach studiów niestacjonarnych I stopnia.

Kurs dotyczy tematyki związanej z modułem "PODSTAWY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH". W ramach modułu realizowana jest następująca tematyka: podstawy systemów ekspertowych (tworzenie regułowych baz wiedzy, algorytmy wnioskowania), podstawy logiki rozmytej, podstawy sieci neuoronowych, podstawy eksploracji danych.