Kurs dotyczy wykładu z przedmiotu Programowanie baz danych - kierunek informatyka - MU.

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie), semestr 5.

Celem zajęć w tym module jest zapoznanie studentów z metodami wyszukiwania informacji w Internecie. Dzięki temu student powinien wykazać się znajomością działania wyszukiwarek internetowych działających nie tylko w oparciu o operacje logiki boolowskiej ale i innych metod wyszukiwania: rozmytego, strukturalnego, koncepcyjnego. Dodatkowo student będzie potrafił na dowolnej stronie internetowej wbudować okno wyszukiwania np. do wyszukiwarki Google, pobrać wyniki, odpowiednio je przetworzyć i wyświetlić użytkownikowi. W ramach przedmiotu student nauczy się także wykonać dla dowolnej strony internetowej raporty w ramach Google Analytics Services pozwalające na generowanie zestawień dotyczących ruchu na stronie
WWW w celu wyciągnięcia wniosków. To pozwala udoskonalać stronę WWW, wpływać na jej pozycjonowanie. W ramach modułu student poznaje także algorytmy rządzące wynikami wyszukiwarek jak np. PageRank. Na koniec studenci mają szansę poznać tajniki działania tzw. inteligentnych wyszukiwarek internetowych oraz sklepów internetowych wykorzystujących algorytmy analizy koszykowej do realizacji zadania personalizacji stron WWW.

Kurs zawiera materiały dydaktyczne.

Kurs dotyczy wykładu z przedmiotu Programowanie baz danych - kierunek informatyka - MU.

Kurs dotyczy przedmiotu Zarządzanie informacją i bazami danych - III informatyki inż. - stacjonarne

Kurs dotyczy wykładu przedmioty Programowanie baz danych - kierunek informatyka - I MU niestacjonarne

 

Kurs zawiera materiały dydaktyczne.

Kurs obejmuje treści realizowane w ramach modułu o tej samej nazwie w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 w ramach studiów niestacjonarnych I stopnia.

Kurs dotyczy tematyki związanej z modułem "PODSTAWY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH". W ramach modułu realizowana jest następująca tematyka: podstawy systemów ekspertowych (tworzenie regułowych baz wiedzy, algorytmy wnioskowania), podstawy logiki rozmytej, podstawy sieci neuoronowych, podstawy eksploracji danych.