Przedmiot: Algorytmy i struktury danych,
studia niestacjonarne, semestr 3, rok 2.

Przedmiot: Algorytmy i struktury danych,
studia stacjonarne rok 2

Kurs z metod numerycznych na 1 roku informatyki inżynierskiej, studia stacjonarne.
Rok akademicki 2018/19, semestr letni
Kurs na 1 roku informatyki inżynierskiej, studia niestacjonarne.