Kurs zawiera materiały dydaktyczne.

Mechatronika w inteligentnych budynkach.

Kurs tworzenia rozwiązań informatycznych w budynkach inteligentnych.


Kurs wyłącznie dla wpisywania ocen z kolokwiów z konwersatorium z analizy matematycznej z elementami algebry (rok 2018/19) - grupy D, E, B, A.

Hybrydowe techniki obrazowania

Kurs zawiera materiały dydaktyczne: notatki do wykładu i ćwiczeń.

Kurs zawiera materiały dydaktyczne i zestawy zadań.

Kurs z matematyki dyskretnej dla studentów Informatyki.

W ramach kursu studenci zostaną przygotowani do tworzenia aplikacji desktopowych i internetowych, z naciskiem położonym na stosowane języki programowania oraz technologie umożliwiające pracę z multimediami. Zostaną omówione możliwości oferowane przez różne technologie ze wskazaniem na ich ograniczenia oraz możliwości potencjalnego zastosowania w projektach. Studenci korzystając z wiedzy i umiejętności zdobytych w poprzednich modułach, będą rozwijać umiejętności programistyczne. Na podstawie przykładowych projektów zostaną zaprezentowane możliwości języka Java w zakresie tworzenia grafiki, pracy z obrazami, wykorzystaniem dźwięku oraz praca z grafiką 3D.

(Kurs prowadzony w trybie stacjonarnym i e-learning)

Moduł zawiera:

- opis architektury serwerów usług

- sposoby konfiguracji serwerów (podstawowe i zaawansowane)

- zarządzania i optymalizacja ich pracy

- projektowanie polityki bezpieczeństwa