Kurs pomocniczy do wykładu z Algebry

Moduł Matematyka Dyskretna realizowany jest na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach.

Moduł przeznaczony jest dla studentów II roku Informatyki inżynierskiej

Zadania domowe z Algebry dla studentów Informatyki WIiNoM

Ćwiczenia do przedmiotu Podstawy inżynierii oprogramowania do wykładu dr Marka Wojtylaka

Materiały dydaktyczne do przedmiotu Informatyczne wspomaganie decyzji gospodarczych

Języki i metody programowania