Laboratorium specjalizacyjne dla studentów kierunku Chemia Sądowa.

 

Materiały dydaktyczne do przedmiotu: Chemia Organiczna (Laboratorium)
* Podstawowy sprzęt laboratoryjny
* Instrukcje do preparatów
* Filmy instruktażowe
* Zagadnienia do kolokwiów