Kursy zwiększające szanse na rynku pracy, dające dodatkowe umiejętności.