Kursy dla kierunku wydziałowego

Kurs obejmuje treści zbieżne z przedmiotem Matematyka 2 dla pierwszego roku studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka Stosowana.

Kryptografia klasyczna - wykład do wyboru dla I roku ekonofizyki (II stopień)

Matematyka dyskretna dla drugiego roku kierunku informatyka stosowana.

Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku informatyka stosowana. Celem zajęć jest wprowadzenie do zagadnień etyki biznesu. Studenci poznają główne teorie i koncepcje etyczne stosowane współcześnie w ramach analizy etycznej zachowań zawodowych i biznesowych.