Przegląd oprogramowania proponowanego w treściach nauczania.
Zaawansowane możliwości arkusza kalkulacyjnego - (filtrowanie, grupowanie danych)
Narzędzie solver
Własne funkcje w VB, modyfikacje makr
Program  Geogebra
Program eXe Learning - narzędzie do tworzenia materiałów dydaktycznych