Ćwiczenia do wykładu z Podstaw inżynierii oprogramowania
Materiały pomocniczy do kursu grafiki komputerowej dla V semestru informatyki.
Kurs podstaw programowania w języku C/C++ z elementami programowania graficznego z wykorzystaniem zrębu Qt (Programowanie 1 i Programowanie 2).