Za zgodą dr hab. Marty Tyran-Kamińskiej publikujemy jej wykład z LaTeXa.
Nie prowadzimy obsługi tego kursu.
LaTeX dla początkujących.