Wykład dla studentów II roku studiów niestacjonarnych.