Ten kurs przygotowany jest dla Studentów kierunków Komunikacja Promocyjna i Kryzysowa oraz Socjologia. Obejmuje następujące zagadnienia:

I. MS WORD - zarządzanie dużymi plikami tekstowymi.

1. Tworzenie automatycznej Bibliografii.

2. Podział tekstu na sekcje.

3. Tworzenie automatycznego Spisu Treści.

4. Tworzenie automatycznych podpisów pod ilustracjami, tabelami itp.