Kurs z matematyki dyskretnej dla II roku studiów niestacjonarnych II stopnia