Materiały do ćwiczeń z kryptografii i bezpieczeństwa komputerowego.